Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om als GZ-Haptotherapeut en ook als fysiotherapeut van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, met uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 20 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

Voor het cliëntendossier en voor de (financiële) administratie wordt gebruik gemaakt van het softwareprogramma Medikad. Dit programma voldoet aan alle veiligheidseisen en privacy eisen.

De persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor het versturen van nieuwsbrieven of andere vormen van informatievoorziening vanuit Praktijk de Kwintessens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  . NAW-gegevens verzekerde
  . Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde
  . Datum behandeling (bij periodieke factuurdatum van elke behandeling)
  . Omschrijving behandeling
  . Kosten van de behandeling

Beveiliging van de gegevens

 • Het dossier is beveiligd met een wisselend wachtwoord met dubbele verificatie.
 • De administratie is beveiligd met een wisselend wachtwoord met dubbele verificatie.
 • Systeem back-ups zijn versleuteld en beschermd door een gebruikersnaam en wisselend wachtwoord. Back-ups worden gemaakt om gegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De PC waarop gewerkt wordt is beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Whatsapp en telefonie. Soms worden afspraken via whatsapp gemaakt, hier wordt geen inhoudelijke informatie over de behandeling uitgewisseld. Soms is er telefonisch contact over het maken van afspraken. Daarmee kan het zijn dat jouw (mobiele) nummer in mijn mobiele telefoon staat opgeslagen. Deze telefoon is beschermd met een inlogcode die alleen bij mij bekend is en met Touch ID vingerafdrukscanner.

Nieuws