Praktijkvoering, kwaliteit en veiligheid van zorg

Het is belangrijk dat de praktijkvoering een verantwoorde borging heeft om kwaliteit en veiligheid van zorg te bieden. Deze borging wordt gerealiseerd door, deelname aan relevante en erkende beroepsverenigingen en de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken, indien nodig, van goede procedures, bij een zorggeschil, klacht, meldcode bij huishoudelijk geweld en kindermishandeling, of inzet van een vertrouwenspersoon.
Onderstaand staat een overzicht hoe kwaliteit en veiligheid van zorg is georganiseerd.

Haptotherapie

Ik ben GZ-Haptotherapeut en ben aangesloten bij de Vereniging voor Haptotherapeuten (VVH). Register VVH https://haptotherapeuten-vvh.nl/zoek-een-haptotherapeut.
Ik voldoe aan de eisen van de VVH over paramedische vooropleiding, opleiding haptotherapie en continue nascholingen, inrichtingseisen van de praktijk, privacy eisen, dossiervoering, klachtenregeling en tuchtrecht.

VVH Registratienummer751
AGB-code haptotherapeut90036057
AGB Praktijkcode haptotherapie9014890

Als GZ-Haptotherapeut ben ik aangesloten bij de stichting zorggeschil, klachtenprocedure/ wkkgz/vertrouwenspersonen en de meldcode huishoudelijk geweld en kindermishandeling.

Stichting Zorggeschil

https://zorggeschil.nl/clienten/

Ook ben ik lid van het Nederlands Verbond voor Psychologen en Agogen het NVPA. Het NVPA heeft een vakgroep haptotherapie waar ik bij aangesloten ben. Ook voor deze beroepsvereniging voldoe ik aan alle eisen.

Inschrijfnummer102780

Ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg, het RBCZ-register

Licentienummer214024R

Ik ben als haptonoom aangesloten bij het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie, WIH.

Fysiotherapie

Als fysiotherapeut ben ik lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, het KNGF en van de Nederlandse vereniging van ziekenhuisfysiotherapie, NVZF. Als fysiotherapeut ben ik ingeschreven in BIG-register, Beroepen Individuele Gezondheid.
Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL, het KRF NL.

BIG-register inschrijfnummer69033364204
AGB-code fysiotherapeut04121560
AGB-praktijkcode fysiotherapie04024343
KvK inschrijving55064299
Btw-nummer9333792B02

Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het nodig om een dossier aan te leggen. Dit doe ik op een veilige en verantwoorde manier. Hoe dit werkt kunt u in detail lezen in Privacyverklaring.

Contact

Neem contact op met Praktijk de Kwintessens

Nieuws