Praktijk de Kwintessens is een contractvrije praktijk.
Dit betekent dat u zelf de factuur ontvangt en rechtstreeks betaalt aan Praktijk de Kwintessens. Als u voor fysiotherapie verzekerd bent kunt u de factuur indienen bij uw verzekering en krijgt u het bedrag waar u recht op heeft vergoed van uw verzekering. Vraag bij uw verzekering na voor welk bedrag u recht heeft op vergoeding!

Elke fysiotherapiepraktijk heeft de keuze om wel of geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten.
Contractering biedt voor de praktijk zekerheid ten aanzien van tarieven en hiermee duidelijkheid over inkomsten.
De keerzijde is dat de zorgverzekeraars hiermee invloed krijgen op de praktijkvoering.
Ze stellen eisen over de wijze van declareren. Stellen aanvullende eisen over verslaglegging en willen, als zij daar aanleiding toe zien, inzage in uw patiëntendossier. Het levert een uitgebreide administratieve last op die ten koste gaat van uw behandeltijd. Kortom: u als cliënt betaalt de rekening voor een overvloed aan eisen en regelgeving van de zorgverzekeraars.

Hiervoor heeft Praktijk de Kwintessens niet gekozen.
Het belang van de cliënt staat voorop: voldoende tijd en aandacht voor onderzoek en behandeling en geen inbreuk op het beroepsgeheim. Zo kan onafhankelijke kwaliteitszorg en doelgerichte fysiotherapie aangeboden worden.

De kwaliteit van de behandeling is uiteraard geborgd:

  • Door handelen volgens de professionele standaard van de beroepsvereniging.
  • Door lidmaatschap van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie, het K.N.G.F.
  • Registratie in het B.I.G.-register, beroepen individuele gezondheidszorg.
  • Registratie in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL, het KRF NL.

Hiermee voldoet het fysiotherapeutisch handelen aan alle kwaliteitseisen en de verplichting om voortdurend bij te scholen.

Logo: De Fysiotherapeut

Nieuws