Haptonomie, gevoel en verstand

Als je verstand en je gevoel in balans zijn kun je keuzes maken die bij jou passen. Naar gelang een bepaalde situatie, ervaring of probleem voor jou betekenis heeft kun je zo je gevoel of je verstand meer laten spreken. Zo maak je jouw eigen keuzes. Deze keuzes helpen je om jouw leven te leiden zoals het bij jou past, zoals het goed voelt.

Je goed voelen, genieten, of je veilig- of vertrouwd voelen dat bedenk je niet. Dat doe je niet met je hoofd, dat doe je niet met je verstand. Dat ervaar je, daarvoor heb je je gevoel.
Dat ‘gevoel’ hebben we allemaal.
Maar het is niet altijd vanzelfsprekend om naar je gevoel te luisteren. Vaak gaan we bedenken hoe we iets willen oplossen. Dat hebben we geleerd om te doen. Je verstand gebruiken.
Dit verstand hebben we ook allemaal.
Je koppie erbij houden. In praktische zaken is dat prima. Maar met je verstand alles proberen op te lossen werkt niet. Je verstand is geen Haarlemmerolie. Je kunt er niet alles mee doen.
En dat denken we soms wel…

Haptonomie

Wat het gevoel betekent in eenieders leven en in de contacten tussen mensen, dat beschrijft de haptonomie.

Haptonomie is een wetenschap die het menselijke gevoel en gevoelsleven bestudeert. En in het bijzonder op al datgene wat een rol speelt in de tussenmenselijke gevoelsmatige verhoudingen, contacten, communicatie, interacties en relaties.
Haptonomie is in de jaren ‘50 – ’60 door Frans Veldman ontwikkeld.

Haptonomie… wat betekent dat woord

Het begrip haptonomie is een samenvoeging van twee Oudgriekse begrippen: hapsis en nomos.

Hapsis betekent: gevoel, gevoelsbeleving, tact, tast
Nomos betekent: wet, regel, norm.
Hapto, in het woord haptonomie, stamt van het werkwoord haptein wat betekent: aanraken, verenigen, een relatie vestigen, zich hechten aan… en in overdrachtelijke zin: in (tactiel) contact treden om gezond te maken, te helen, te bevestigen.

Haptotherapie

Haptotherapie is de begeleidingsvorm die is voortgekomen uit de haptonomie. Haptotherapie is een manier van begeleiden van mensen die zich richt op de balans tussen voelen en denken. Als de balans tussen voelen en denken goed is zijn we ‘op ons best’. Dan maken we de keuzes die bij ons passen. Dan maak je je leven ’eigen’. Dan versta je de kunst om te leven, ‘levenskunst’.

Logo: GZ-Haptotherapeut

Nieuws