Haptotherapie wat houdt het in?

Binnen de haptotherapeutische begeleiding staat het voelen centraal. Aanraken helpt u om in contact te komen met het eigen gevoelsleven en uw belevingswereld. Zo wordt gezocht naar een balans tussen rationeel weten en gevoelsmatig weten.

We zijn, onbewust, vaak geneigd om te handelen op grond van hoe wij denken dat het hoort.
De keuzes die dan gemaakt worden zijn vaak gebaseerd op wat wij dénken wat van ons wordt verwacht. Dit is een vorm van aanpassen waarin wij het risico lopen dat wij dingen doen óm en vóór de ander, terwijl wij het zelf eigenlijk liever anders zouden willen doen. Met andere woorden: onszelf ontrouw worden.

Jonge kinderen zijn veelal nog spontaan in hun reageren, en hun eigenheid is zichtbaar. Als volwassene staan wij hier vaak verder vanaf. Wij weten vaak niet meer wat echt bij ons past, of dat wij iets doen omdat het zo hoort of van ons verwacht wordt. Spontaan gehoor geven aan datgene wat ons gevoel ons aanreikt, is dan ook veelal geen vanzelfsprekendheid meer.
Deze aanpassing kan leiden tot klachten van uiteenlopende aard. Hierbij kunt u denken aan lichamelijke klachten die verband houden met uw psychisch welbevinden, angst- en spanningsklachten, depressiviteit, maar ook een algeheel gevoel van onvrede of ongelukkig zijn, waarvan u maar niet weet hoe dat nou komt. Dit kan vervolgens weer leiden tot, of samenhangen met problemen in werksituaties en/of problemen in het contact met de mensen om u heen.

Een begeleiding op basis van haptonomie is gericht op leren voelen hoe het voor u zelf is; een ontdekkingsreis naar uzelf. Hierbij neemt de bewustwording van uw wijze van in de wereld staan een belangrijke plaats in. Vanuit deze bewustwording kunt u helder zijn naar u zelf en naar anderen en u kunt eigen keuzes maken en daar verantwoording voor dragen.
Belangrijk binnen deze benaderingswijze is het ervaren van wat er gebeurt wanneer u zich gevoelsmatig ‘verbindt’ met een probleem en wat dat kan bijdragen om anders met het probleem om te gaan.

Hoe maak ik ruimte voor mijzelf, zodanig dat ik de ander kan ontmoeten zonder mijzelf daarin te verliezen.
Hoe kan ik luisteren naar mijzelf en mijzelf daarin trouw blijven, kortom: zijn wie ik ben.
Het onderzoeken en gewaarworden van eigen grenzen.
Het ontdekken van eigen mogelijkheden.