Haptotherapie hoe gaat de begeleiding?

De haptonomische begeleiding wordt gestart met een kennismakingsgesprek. Dit is precies wat het woord zegt. We maken kennis met elkaar. U kunt hierbij verduidelijken waarom u haptonomische begeleiding vraagt. U heeft de mogelijkheid om informatie te vragen over de begeleiding. Hierbij heeft u de gelegenheid om vast te stellen of haptonomische begeleiding voor u van waarde is en of u er daadwerkelijk voor kiest. Er worden enkele algemene administratieve gegevens vastgelegd.

Vervolgens zijn er drie sessies. Deze drie sessies vinden meestal met een tussenpoos van 10 tot 14 dagen plaats. Elke afspraak duurt ongeveer drie kwartier.
In deze sessies kunt u ervaren wat haptonomie is en of haptonomie u aanspreekt.
Tijdens deze sessies kunt u ervaren wat het voor u betekent om vanuit uw gevoel naar een probleem te kijken en wat dat voor het probleem betekent. Zo kunt u op een andere wijze helderheid krijgen over uw vraag of problematiek.
De opgedane ervaring maakt duidelijk wat de verdere haptonomische begeleiding rond uw vraag of problematiek kan betekenen.

De vervolgbegeleiding is in het bijzonder gericht op u en uw vraag. Hoe u uw signalen kunt verstaan en hoe u ermee om kunt gaan. Hoe u in het leven staat. Hoe uw balans is tussen rationeel weten en gevoelsmatig weten. Past u zich aan, of kunt u uzelf zijn en u daarmee inpassen in de wereld om u heen.
De begeleiding kan bestaan uit een gesprek en uit het lichamelijk ervaren, of een combinatie hiervan.